產品名稱 : JL-618ATD/JL-818ATD/2550ATD/JL-3060ATD/JL-4080ATD
產品描述
proimages/detail/fully.png

全自動平面磨床(鞍座系列)

*JL-618ATD/JL-818ATD/2550ATD/
*JL-3060ATD/JL-4080ATD
可將下方點選取消後留下自己需求的規格
To leave the specifications below, please cancel the selection.
  • 618ATD
  • 818ATD
  • 2550ATD
  • 3060ATD
  • 4080ATD
型號 618ATD 818ATD 2550ATD 3060ATD 4080ATD
加工能力          
工作台面積
(WxL)(mm)

150x465  (6"x18.6")

200x465  (8"x18.6")

250x500  (10" x 20")

300X648  (12"x25.5")

400x800 (16"x32")
工作台最大行程
(WxL)(mm)

175x472 (7"x18.8")

205x472 (8"x18.8")

270x550  (10.8" x22")

380X680 (15"x27")

450x860  (18"x34.4")
最大研磨面積(mm) 150x450  (6"x18") 200x450  (8"x18") 250x500  (10" x 20") 300X600  (12"x24") 400x800 (16"x32")
主軸中心至工作台面最大距離(mm) 450 mm (18") 450 mm (18") 500 mm (20")
[加高:600 mm  (24") 選購]
600 mm (24") 550 mm  (22")
[加高:650mm  (26") 選購]
工作台最大承載重量(含電磁盤)(Kgs) 210 250 250 300 400
左右進給          
工作台速度(無段變速) 3~25m/min
 (120"~1000"/min)
3~25m/min
 (120"~1000"/min)
5~25m/min
 (200" ~ 1000"/min)
5~23m/min
 (200"~920"/min)
5~25m/min
 (200" ~ 1000"/min)
工作台滑道 一V型一平軌道 一V型一平軌道 一V一平軌道 一V型一平軌道 一V型一平軌道
前後進給          
自動前後進給量 大約 0.1mm~5mm (2A)
 (0.004"~0.8")
0.1mm~5mm (2A)
 (0.004"~0.8")
0.1mm~12mm
 (0.004"~0.48")
0.1mm~5.5mm
 (0.004""~0.22"")
0.5mm~20mm
 (0.02"~0.8")
自動快速進給 大約(mm/min) 1300 (52")mm/min 60Hz
1100 (44")mm/min 50Hz
1300 (52")mm/min 60Hz
1100 (44")mm/min 50Hz
550mm/min  (22"/min) 60Hz
450mm/min  (18"/min) 50Hz
1400 (56")mm/min 60Hz
1200 (48")mm/min 50Hz
260mm/min (10.4"/min) 60Hz
220mm/min  (8.8"/min) 50Hz
手輪進給量
每轉1
每刻度1

5mm (0.1")
0.02mm (0.0005")

5mm (0.1")
0.02mm (0.0005")

5mm (0.1")
0.02mm (0.0005")

5mm (0.1")
0.02mm (0.0005")

5mm (0.1")
0.02mm (0.0005")
前後微調進給量(選配)
每轉1
每刻度1

0.1mm (0.002")
0.001mm (0.00005")

0.1mm (0.002")
0.001mm (0.00005")

-

-

-
上下進給          
砂輪快速進給
60HZ
50HZ

180 (7.2")mm/min (3A) 60Hz
150 (6")mm/min 50Hz

180 (7.2")mm/min (3A) 60Hz
150 (6")mm/min 50Hz

550mm/min  (22"/min)
450mm/min  (18"/min)

280mm/min (11.2"/min)
230mm/min (9.2"/min)

260mm/min
 (10.4"/min) 220mm/min  (8.8"/min)
手輪進給量
每轉1
每刻度1

5mm (0.1")
0.02mm (0.0005")

1mm (0.05")
0.005mm (0.00002")

2mm (0.08")
0.01mm (0.0004")

2mm (0.08"")
0.01mm (0.0004"")

2mm (0.08")
0.01mm (0.0004")
上下微調進給量(選配)
每轉1
每刻度1

上下步進馬達可設定

上下步進馬達可設定

上下步進馬達可設定

上下步進馬達可設定

上下步進馬達可設定
自動上下進給(設定最小單位) 0.001mm/P.P.S (ATD) 0.001mm/P.P.S (ATD) 0.001mm/P.P.S (ATD) 0.001mm/P.P.S (ATD) 0.001mm/P.P.S (ATD)
砂輪          
主軸轉速
60Hz(rpm)
50Hz(rpm)

3500R.P.M/2900 R.P.M

3500R.P.M/2900 R.P.M

1750R.P.M/1450 R.P.M

1750R.P.M/1450 R.P.M

1750/1450
砂輪尺寸
(外徑*厚度*內徑) (mm)

180x13x31.75 (7.2"x0.5"x1.25")

180x13x31.75 (7.2"x0.5"x1.25")

180x13x31.75 (7.2"x0.5"x1.25")

355x37.5x127 (14.2"x1.5"x 5")
405x50x127
 (16"x2"x5")
馬達          
主軸馬達(HP*P) 1.5HPX2P 2HPX2P 2HPx2P 5HPX4P 5HPX4P
油壓幫浦馬達(HP) 1HPX6P 1HPX6P 1HPx6P 2HPX6P 2HPx6P
自動前後進給馬達 5RK-40A-S (2A.3A) (ATD:DC10SP) 5RK-40A-S (2A.3A) (ATD:DC10SP) 1/5HPX6P 1/5HPX6P 1/5HPX6P
砂輪頭快速升降馬達(上下) 5RK-40A-S (2A.3A) (ATD:DC10SP) 5RK-40A-S (2A.3A) (ATD:DC10SP) 1/5HPX6P 5RK-90A-S (AH),PK299-01A (ATD) 1/5HPX6P
冷卻泵浦 1/8HP 1/8HP 1/8HP 1/8HP 1/8HP
噪音值          
噪音值 dB(A) 低於78dB (A) 以下 Below 78dB (A) Below 78dB (A) 低於78dB (A) 以下 低於78dB (A) 以下
重 量          
機器淨重/ Kgs 1100  (2420 lbs) 1280  (2816 lbs) 1350  (2970 lbs) 2000  (4400 lbs) 3250  (7150 lbs)
裝箱毛重/ Kgs(1bs) 1200  (2640 lbs) 1380  (3060 lbs) 1550  (3410 lbs) 2300  (5060 lbs) 3500  (7700 lbs)
尺寸          
機台作業空間(長×寬x高)(mm) 2300x1750
 (92"x70")
2300x1750  (92"x70") 2650x1750  (104""x72"") 2600X2050
 (103"X81")
3000x2050
 (120"x81")
裝箱尺寸(長x寬x高)/cm 224x136x210
 (90"x55"x84")
224x136x210  (90"x55"x84") 212x146x200  (85""x58.4""x80"") 224X196X210
 (90"X78"X84")
276x228x225  (110.4"x91.2"x90")
Menu